Pistol Skydning

Skydning med pistol

Pistolskydningen foregår i vinterperioden på 15 meter indendørs bane og om sommeren skydes udendørs på 25 meter. Der skydes også terrænskydning det meste af året. Pistolskydning kan også foregå på faldmål indendørs og udendørs. 
 
Skydning på 15 meter

I vinterperioden foregår skydningen mest på 15 meter hvor man skyder på papskiver. Der er mulighed for at deltage i konkurrencer både individuelt og på hold. Foruden 15 m. skydning skydes der også faldmålsskydning med luftvåben hvor man har mulighed for at dyste på mange forskellige måder.

Skydning på 25 meter

Skydningen foregår normalt på en udendørsbane. Mens skydningen på 15 meter sker på faste skiver, skydes der udendørs på skiver der drejer frem i en periode og derefter forsvinder. Det betyder at man skal håndtere at ramme målet på tid og f.eks. skyde 5 skud på 20 eller 10 sekunder eller afgive ét skud på 3 sekunder.

Du skal overveje at skyde pistol, hvis du kan nikke genkendende til følgende:

  • Du kan lide at udfordre dig selv koncentrationsmæssigt i en sport hvor man både kan kæmpe individuelt og på hold. 
  • Du ønsker at udvikle dine evner til at koncentrere dig, holde fokus mentalt og arbejde med din balanceevne.    
  • Du kan lide at bevæge dig rundt i naturen og nyde holdfællesskabet på en tur rundt i skydeterrænet ved terrænskydning
  • Skydningen foregår i klasser efter skydefærdighed – så også nybegyndere har en chance.

Facts om pistolskydning:

  • Pistolskydninger har mange elementer kombineret i samme programmer, præcision, hurtigskydning samt faldmål.
  • Pistolskydning er meget nuanceret. Her anvendes mange våbentyper fra luftvåben til grovvåben der kan ramme mål på over 100 meters afstand, alle i mange forskellige modeller.
  • Der skydes ikke kun på traditionelle papskiver, men også på bevægelige mål og faldmål (á la skiskydning)
  • Der er rig mulighed for at møde nye mennesker i foreningerne og ved stævnerne, deltage i træningsprojekter og – når du bliver god - mulighed for at komme på landsholdet og dermed komme ud at se verden.

Terrænskydning pistol

Hvad er terrænskydning :

Terrænskydning foregår over hele landet i civile og militære skydeterræner hvor 200-300 skytter samles og har mulighed for at skyde mod mange forskellige mål og måltyper på tid. På hver station er der en stationschef der styrer skydningen og sikrer at sikkerheden er i orden og at skydningen følger de rigtige kommandoer og konkurrencereglerne.

Skydningen er en naturoplevelse i sig selv samtidig med at det er en skydemæssig udfordring. Du kommer til at skyde mod mål på ukendte afstande og udfordres af lys og vindforhold som du skal indregne i din skydning – ellers rammer du ikke plet. Du kan skyde med flere forskellige våbentyper både på caliber .22 og med kraftigere våben.

Du skal ofte ramme 3- 5 forskellige mål indenfor 10-15 sekunder og tit er der nogle af målene som kun er fremme i en mindre del af skydetiden. Det kræver derfor planlægning af hvordan skydningen skal foregå – i hvilken rækkefølge vil du beskyde målene og er der skiver som du måske skal overveje at springe over. Her er det en god ide at snakke sammen på holdet – for man følges af 5 mand på hvert hold – selvfølgelig er det oftest folk fra den samme lokalforening der går sammen.