Årsregnskab 2021

Allingåbro Skytteforening

Årsregnskab 2021

Note
Regnskab 2020


1

Omsætning inden- & udendørsbaner

638.259


514.698


2

Udgifter inden- & udendørsbaner

265.761247.034
3

Driftsudgifter indendørsbane


44.73249.2124

Driftsudgifter udendørsbaner


53.92252.4395

Andre udgifter102.66997.036Udgifter i alt467.084

467.084


445.721Resultat af primær drift171.175


68.977
6

Afskrivninger 2021
31.957


36.217


7

Afdrag lån
-00


35.000


8

Danmarks Jægerforbund39.750


Årets resultat
99.468


-2.240
Status pr. 13-12-2021


Aktiver

Kassebeholdning10.5008.200Bankkonto 9388-6540004828


185.606104.585
MobilePay 9388-0001212451


222.415165.692
Frimærker1.3311.080Tilgodehavender2.460700Våben ejet af foreningen


67.85345.392
Våben ejet af private


1.0003.400
Varelager køkken13.3538.286Varelager ammunition


190.449170.118
Varelager skiver / tilbehør


27.60330.591
Værdi af investeringer


51.37667.138
Omsætningsaktiver i alt


773.946605.182

Anlægsaktiver

Ejend. Industriparken 22


800.000800.000
Ejend. Tøjstrupvej 37 D


370.000370.000
1.170.0001.170.000


Aktiver i alt1.943.9461.775.182
Passiver

Forudbetalt kontingent48.843


43.758
Forudbetalt boksgebyr1.500


4.000
Forudbetalt sponsorat6.500


6.500
Kortfristet gæld
90.091


48.441DDS lån nyanlæg
105.000


105.000Årets resultat
99.468


-2.241Egenkapital 2021
1.592.543


1.569.724Passiver i alt
1.943.946


1.775.182
Regnskab 2020

Note

1

Indtægter inden- & udendørsbaner

Kontingenter146.429142.015Tilskud
62.985-00


Sponsorater10.45813.000Kantinesalg72.43461.939Indskud kurser4.00011.000Indskud jagtskydninger


44.40339.868
Øvrige indskud / våbenleje


22.76920.726
Baneindtægter24.67417.803Skiver / tilbehør11.7778.317Dep. smartkort 200 m bane


1.500400
Ammunition176.347159.956Salg patronhylstre13.608-00Diverse indtægter-00-00SKV-gebyr / boksgebyr


46.87539.674
Indtægter i alt638.259514.698
Note

2

Udgifter inden- & udendørsbaner

Indkøb kantine54.82842.321Forplejning10.1759.883Indskud / udgifter kursus


-002.700
Indskud / udgifter stævner


745160
Skivemateriel7372.633Skiver / tilbehør11.5248.854Præmier / gaver5.2363.464Vedligehold våben / materiel


3.9652.340
Ammunition176.856159.644Diverse indkøb1.69515.035Udgifter i alt265.761247.034
Note

3

Driftsudgifter indendørsbaner

Alarm
6.4946.428


El
6.9707.330


Varme
19.23318.148


Vandafgift / renovation / skat


3.1782.858
Vedligeholdelse7506.438Forsikringer8.1078.011Driftsudgifter i alt44.73249.213
Note

4

Driftsudgifter udendørsbaner

El / varme26.56820.222Vedligehold og ombygning


3.4551.632
Alarm
8.80410.718


Vandafgift / renovation


4.7844.733
Forsikringer10.31010.133Udgifter landmåler-005.000Driftsudgifter i alt53.92252.438
Note

5

Andre udgifter

Kontorartikler9.7893.708Møder / arrangementer


5.62015.056
Telefon
6.1625.618


Porto / fragt / gebyr / skv


43.94437.036
Renteudgifter1.5801.257Annoncer / reklamer


4.5943.790
Forenings kontingenter


17.83017.756
Medlemskort-001.021Udgifter regnskab / EDB


6.8945.934
Internet / hjemmeside


4.5053.576
Privatalarm Per Olesen


2.4002.400
Kassedifference-650-115Administrations udg. I alt


102.66997.037Afskrivninger 2021


Regnskab 2020


Note

6

Våben forening 01.01.2021

Primo saldo45.392


Køb i året
30.000

75.392

Afskrivning 10 %7.539

7.539


5.044Ultimo våben værdi67.853Våben private 01-01.2021

Primo saldo3.400


Køb i året
-00

3.400

Afskrivning2.400

2.400


2.400Ultimo private værdi


1.000
Investeringer 01.01.2021

Primo saldo67.138


Køb i året
6.256

73.394

Afskrivning 30 %22.018

22.018


28.773Ultimo investeringer værdi


51.376Afskrivninger i alt 202131.957


36.217
Note

7

Afdrag DDS lån
-00


35.000Note

8

Projekt hjortebane

Danmarks Jægerforbund39.750

Varelager 2021Primo

Ultimo


Difference
Ammunition170.118

190.449


20.331Skiver / tilbehør30.591

27.603


-2.988Kantine
8.286

13.353


5.067


208.995

231.405


22.410Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af de førte bøger, som vi har kontrollerel.

Bemærk lagerforskydning er ikke indregnet i årsregnskabet for 2020.


Allingåbro den 10. Februar 2022


Revisorer


KassererJens Anders OlsenTonny Bent Madsen

Jørgen Justesen