Vejledning

Vejledning for aktiviteter på skydebaner. Version 4 - 9. juni 2020
Det stiller særlige krav til foreninger, skydebaner, frivillige og udøvere for at genåbne skydeaktiviteter.
DIF og DGI’s overordnede retningslinjer for idræt er gældende og tager afsæt i Kulturministeriets
retningslinjer for udendørs aktivitet og indendørs aktivitet.
Med denne vejledning kommer Dansk Firmaidræts Forbund, Skydebaneforeningen Danmark,
Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union og DGI Skydning med anbefalinger til, hvordan
indendørs og udendørs aktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
Det er dog i sidste ende en individuel vurdering af lokale forhold, som den enkelte forening må
gøre sig med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip og sund fornuft.
Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for
 Alle typer af skydebaner udendørs, såvel som indendørs må genåbne.
 Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes efter gældende regler. Hvis der er
flere grupper, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til stede på det
samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne,
så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem
hver skydeafsnit. Det er muligt at inddele store skydebaner i mindre zoner med tydelig
markering, som klart afgrænser skydeafsnit/zonen. Dvs. samme skydehus kan opdeles
i flere skydeafsnit/zoner og benyttes samtidig. Forsamlingstætheden må dog ikke
komme under 4 kvm pr person.
 Der kan afvikles konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle
sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling
i grupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere
personer mødes på tværs og er samlet mere end det gældende forsamlingsforbud, da
forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.
Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere
 Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden (næsetip
til næsetip). Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand, men
kan i begrænset omfang, forestå nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl
m.v.
 Instruktører/trænere/hjælpere skal undgå fysisk kontakt. Der skal sprittes hænder
mellem hjælp af forskellige skytter.
 Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter f.eks. jakke og handsker. Foreningsudstyr
anbefales ikke at blive brugt, medmindre det kan henføres til kun én person
i hele perioden med restriktioner fra myndighederne, dvs. foreningens udstyr bør
ikke anvendes af forskellige skytter, uanset om der er tale om samme eller forskellige
skydeaftener. Der skal anvendes personlige buestrenge.
 Anvendes rekvisitter, der ikke meningsfyldt kan rengøres, bør brugernes hænder afsprittes
løbende.
 Foreningsvåbens kontaktflader (kindpude, bundstykke, aftræk og skæfte m.v.) rengøres
før og efter hvert enkelt skyttes brug.
 Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.
 Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.
 Modtag helst ikke kontanter, brug alternativ betalingsform f.eks. Mobilepay.
 Sørg for muligheden for og opfordre til at vaske hænder og/eller afspritte hænder før
og efter aktivitet.
Version 4
D. 9. juni 2020
 Skytter skal straks ved ankomst til skydebanen placere sig i den gruppe, som de deltager
i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem
forskellige grupper under aktiviteten.
 Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks.
toilet, håndtag, betjeningspaneler, kontakter, tastatur etc. Der bør ikke anvendes fælles
håndklæder, men engangsservietter.
Husk, når du er frivillig
Som frivillig instruktør, træner eller andet, er det vigtigt, at du har sat dig ind i Sundhedsmyndighedernes
anbefalinger.
Det vigtigste som frivillig er, at du passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra –
eller bede andre om at holde afstand.
Husk som foreningsledelse/skydebaneforening
Som forening er det vigtigt, at I har sat jer ind i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Som forening er I afhængige af frivilliges arbejdskraft, men det vigtigste er, at I passer på
hinanden – og jer selv. Føler I jer ikke trygge ved at udføre det frivillige arbejde, så sig fra for
en stund.
Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed
– og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Det er især vigtigt at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens
anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/da/corona
Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen,
især ved adgangsveje. Hent plakat her.
Hæng plakat op med anvisning om korrekt håndvask ved alle håndvaske. Hent plakat her.
Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.
Hvem kan kontaktes med spørgsmål?
Skydebaneforeningen Danmark vedr. skydebanefaciliteter.
info@skydebaneforeningen.dk eller 76 65 67 00
Dansk Skytte Union vedr. adfærd på flugt- og skydebaner vedr. afholdelse af skydning.
info@skytteunion.dk
DGI Skydning vedr. adfærd på skydebaner vedr. afholdelse af skydning.
info@dgi.dk eller 79 40 40 40, att.: Skydning.
Danmark Jægerforbund vedr. jægers adfærd på og brug af skydebaner.
post@jaegerne.dk eller 88 88 75 00.
Dansk Firmaidræts Forbund vedr. adfærd på skydebaner vedr. afholdelse af skydning.
Brian York bry@firmaidraet.dk eller 20 21 25 69
John Hansen Claus L. Christensen Frank Lyngsø Peder Bisgaard
Formand Formand Formand Formand
Dansk Skytte Union Danmarks Jægerforbund Skydebaneforeningen Firmaidrætten
Danmark
Lars Høgh
Formand
DGI Skydning